90-007 Łódź,
Pl. Komuny Paryskiej 5a
VI piętro, pok. 601,
tel/fax 042 637-18-98, 042 632-89-60 w. 41
szukaj 
Aktualności
2015-03-24
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE EDYCJE KURSÓW:
24.03.2015r.-" Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych"; 9.04.2015r. -"Kosztorysowanie robót budowlanych" >>
2015-03-13
ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE Grupa 1, 2, 3 - termin egzaminu 27 marca 2015 r., godz. 15.30
Komisja Kwalifikacyjna Nr 682 >>
2015-02-16
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
rozpoczeliśmy zapisy na kurs >>
2015-02-16
CHCESZ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD ? U NAS MASZ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ ! OSTATNIE DNI ZAPISÓW
na kolejną edycję STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYCENY NIERUCHOMOŚCI z praktycznymi warsztatami zawodowymi >>
2014-10-14
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45+
skontaktuj się z nami >>
2014-05-05
UWAGA! w dniu 23.02.2013r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MTBiGM
W związku z tym Łódzka Rada Federacji SNT-NOT we współpracy z Politechniką Łódzką zaprasza na szkolenia z zakresu projektowania, spawania, montażu i pomiarów sieci światłowodowych. >>
logo EFS
logo ZPORR
logo UE
logo WUP Łódź
2008-07-29
zakończenie projektu
kosztorysant alternatywą dla osób ze średnim wykształceniem w branży budowlanej >>
konsultantka
Nasi konsultanci teraz czekają na pytania

42 637-18-98

konsultantka
Nie trać czasu. Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe.
studia podyplomowe
kursy
szkolenia

AUDYTORA ENERGETYCZNEGO -TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW (w dniu 17.10.2008r. Sejm uchalił nową ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów).

Kurs organizowany jest przez Fundację Poszanowania Energii oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Łódzkiej Rady Federacji SNT NOT. Kurs przygotowuje do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych dla iwestorów ubigających się o premię termomodernizacyjną lub remontową. Kurs obejmuje 44 godziny wykładów i ćwiczeń oraz test. Na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z oceną stanu technicznego budynku i instalacji, jak i metodologia doboru optymalnego zakresu prac termomodernizacyjnych. Przedstawiana jest efektywność ekonomioczna proponowanych rozwiązń.

Przerwa między wykładami a testem przeznaczona jest na wykonanie audytu szkoleniowego. Część obliczeń niezbędnych do wykonania audytu zostanie zrobiona w trakcie ćwiczeń. Złożenie audytu w całość i opracowanie wniosków jest dokonywane w czasie przerwy w spotkaniach. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest wykonanie audytu i zaliczenie testu. Test obejmuje pytania z część teoretycznej.

Program kursu obejmuje następujące przedmioty: 1. Użytkowanie energii i oszczędność energii w budynkach 2. Doradztwo energetyczne 3. Ochrona cieplna budynków i termomodernizacja 4. System ogrzewania 5. Instalacje ciepłej wody 6. System wentylacji 7. Kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 8. Analiza ekonomiczna efektywności inwestycji termomodernizacyjnych 9. Metody pomiarów i badań oraz termowizja 10. Oszczędność energii w instalacjach elektrycznych 11. Pompy ciepła i odnawialne źródła energii 12. Programy komputerowe dla audytingu 13. Metodyka sporządzania audytów termomodernizacyjnych 14. Metodyka sporządzania audytów remontowych

Kurs jest przeznaczony dla osób z wyższym wykształceniem technicznym o specjalnościach: inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka, mechanika inne pokrewne. Możliwe jest także uczestnictwo osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym oraz osób ze średnim wykształceniem technicznym. Uczestnicy winni posiadać umiejętność i możliwość korzystania z komputera. W czasie zajęć potrzebne jest posiadanie laptopa.

Cena: 1600 PLN.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Dane siedziby ośrodka:

ŁRF SNT-NOT - Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych

90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a, Dom Technika, VI piętro, pokój 601

Wpłaty przyjmowane są na konto:

Nazwa banku: Bank Millennium S.A.

Nr rachunku: 64116022020000000061868386