90-007 Łódź,
Pl. Komuny Paryskiej 5a
VI piętro, pok. 601,
tel/fax 042 637-18-98, 042 632-89-60 w. 41
szukaj 
Aktualności
2016-10-18
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
UWAGA! 19 listopada rozpoczynamy zajęcia na kursie >>
2016-10-18
26 LISTOPADA PIERWSZE ZAJĘCIA
praktycznych warsztatów zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych >>
2016-10-03
ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU:
26.10.2016r.-" Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych" >>
2016-10-03
ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE Grupa 1, 2, 3 - terminy egzaminu 7 i 28 października 2016 r., godz. 15.00
Komisja Kwalifikacyjna Nr 682 >>
2015-11-26
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45+
skontaktuj się z nami >>
2014-05-05
UWAGA! w dniu 23.02.2013r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MTBiGM
W związku z tym Łódzka Rada Federacji SNT-NOT we współpracy z Politechniką Łódzką zaprasza na szkolenia z zakresu projektowania, spawania, montażu i pomiarów sieci światłowodowych. >>
logo EFS
logo ZPORR
logo UE
logo WUP Łódź
2008-07-29
zakończenie projektu
kosztorysant alternatywą dla osób ze średnim wykształceniem w branży budowlanej >>
konsultantka
Nasi konsultanci teraz czekają na pytania

42 637-18-98

konsultantka
Nie trać czasu. Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe.
studia podyplomowe
kursy
szkolenia

AUDYTORA ENERGETYCZNEGO -TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW (w dniu 17.10.2008r. Sejm uchalił nową ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów).

Kurs organizowany jest przez Fundację Poszanowania Energii oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Łódzkiej Rady Federacji SNT NOT. Kurs przygotowuje do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych dla iwestorów ubigających się o premię termomodernizacyjną lub remontową. Kurs obejmuje 44 godziny wykładów i ćwiczeń oraz test. Na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z oceną stanu technicznego budynku i instalacji, jak i metodologia doboru optymalnego zakresu prac termomodernizacyjnych. Przedstawiana jest efektywność ekonomioczna proponowanych rozwiązń.

Przerwa między wykładami a testem przeznaczona jest na wykonanie audytu szkoleniowego. Część obliczeń niezbędnych do wykonania audytu zostanie zrobiona w trakcie ćwiczeń. Złożenie audytu w całość i opracowanie wniosków jest dokonywane w czasie przerwy w spotkaniach. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest wykonanie audytu i zaliczenie testu. Test obejmuje pytania z część teoretycznej.

Program kursu obejmuje następujące przedmioty: 1. Użytkowanie energii i oszczędność energii w budynkach 2. Doradztwo energetyczne 3. Ochrona cieplna budynków i termomodernizacja 4. System ogrzewania 5. Instalacje ciepłej wody 6. System wentylacji 7. Kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 8. Analiza ekonomiczna efektywności inwestycji termomodernizacyjnych 9. Metody pomiarów i badań oraz termowizja 10. Oszczędność energii w instalacjach elektrycznych 11. Pompy ciepła i odnawialne źródła energii 12. Programy komputerowe dla audytingu 13. Metodyka sporządzania audytów termomodernizacyjnych 14. Metodyka sporządzania audytów remontowych

Kurs jest przeznaczony dla osób z wyższym wykształceniem technicznym o specjalnościach: inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka, mechanika inne pokrewne. Możliwe jest także uczestnictwo osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym oraz osób ze średnim wykształceniem technicznym. Uczestnicy winni posiadać umiejętność i możliwość korzystania z komputera. W czasie zajęć potrzebne jest posiadanie laptopa.

Cena: 1600 PLN.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Dane siedziby ośrodka:

ŁRF SNT-NOT - Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych

90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a, Dom Technika, VI piętro, pokój 601

Wpłaty przyjmowane są na konto:

Nazwa banku: Bank Millennium S.A.

Nr rachunku: 64116022020000000061868386